Giao dịch lớn cổ phiếu TA9, TVC, PAS, KHG, VPG, TJC

08/06/2024 06:46

Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu TA9, TVC, PAS, KHG, VPG, TJC.

Đăng ký bán ra: TJC

CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại (Mã: TJC): CTCP TRANSIMEX đăng ký bán 325.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 17/6 đến ngày 8/7.

Đăng ký mua vào: TVC, PAS, KHG, VPG

CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (Mã: TVC): Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt thông báo đã mua 1.629.200 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ ngày 24/5 đến ngày 10/6.

Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 17/6 đến ngày 15/7.

CTCP Quốc tế Phương Anh (Mã: PAS): Ông Vũ Văn Toản đăng ký mua 600.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 20/6 đến ngày 19/7.

CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (Mã: KHG): Bà Đinh Thị Nhật Hạnh đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 22/6 đến ngày 21/7.

CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (Mã: VPG): Ông Nguyễn Văn Bình, chồng bà Lê Thị Thanh Lệ đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 24/6 đến ngày 23/7.

Giao dịch cổ đông lớn: TA9

CTCP Xây lắp Thành An 96 (Mã: TA9): Cổ đông lớn AMERICA LLC thông báo đã mua 17.700 cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 6/6.

(Theo: http://vietnambiz.vn/giao-dich-lon-co-phieu-ta9-tvc-pas-khg-vpg-tjc-202261618400302.htm)