Kỷ nguyên mới với thị trường đồ ăn nhanh tại Nga sau sự ra đi của chuỗi McDonald's

Các cửa hàng mới của McDonald's đã được mở lại ở Nga dưới một logo và tên gọi mới.

<5 6 7 8 9 10 11 12 13>