Liệu có nên tin những lời quảng cáo vay tiền không thẩm định?

Rất nhiều những lời quảng cáo cho vay không cần thẩm định xuất hiện ở khắp nơi khiến nhiều người vừa mừng, lại vừa lo. Vậy bản chất của việc...

<1 2